Rečnik srpskih reči i izraza

faktor

faktor - značenje

  • činilac, činitelj; poslovođa, nadzornik, delovođa (u štamparijama, fabrikama, rudnicima itd.); posrednik između radnika koji rade kod kuće i fabrikanta; disponent koji zastupa neki trgovački posaoili upravlja nekom radnjom; upravnik faktorije; u Rusiji i Engleskoj: trgovački agent, komisionar; figurativno: činilac, okolnost, sila kojanešto stvara, činjenica; uticajna ličnost; mitotološki. činilac, broj kojim se množi.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja