Rečnik srpskih reči i izraza

fakultativan

fakultativan - značenje

  • 1. neobavezan, ostavljen slobodnom izboru onoga koga se tiče, 2. koji osposobljava, koji daje pravo (na neko zvanje, posao i dr.); fakultativni brak brak (građanski ili crkveni) ostavljen slobodnom izboru građana; supr. obligatoran.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja