Rečnik srpskih reči i izraza

falanster

falanster - značenje

  • Zajednički dom i radionica za jednu falangu, tj. za zadrugu od 4radničkih porodica, po sistemu franc. socijaliste-utopiste Šarla Furijea (Fourier, 1772-1837).