Rečnik srpskih reči i izraza

fanfara

fanfara - značenje

  • muzički:limeni duvački instrumenat; komad koji izvode samo trube; vesela lovačka kompozicija; kratka i treštava svirka trubama (u konjici); figurativna: galama, buka, razmetanje, hvalisanje.