Rečnik srpskih reči i izraza

fantazija

fantazija - značenje

  • Mašta, uobrazilja; maštarija, sanjarija;
  • Muzička kompozicija bogata sadržinom u nevezanom obliku često sa više delova ili stavova koji prelaze jedan u drugi;
  • psih. Svesno preobražavanje pretstava i njihovo spajanje u nove spojeve pretstava koji nisu u opažanju dati (deltanost kojom u duši postaju slike predmeta je reproduktivna ukoliko ponovno predočava opažanja, a produktivna ukoliko proizvodi nove tvorevine; ova poslednja ima najveći značaj u umetnosti);
  • Priča stvorena maštom;
  • Priviđenje, utvara, tlapnja; up. Fantaz.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja