Rečnik srpskih reči i izraza

farad

farad - značenje

  • fiz. jedinica za merenje električngo kapaciteta, kapacitet lopte poluprenika 1 santimetar izolovane u vazduhu; za merenje upotrbljava se 900 000 puta veća jedinica zvana mikrofarad (po imenu eng. fizičara i hemičara M. Faraday-a , 1791.1867).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja