Rečnik srpskih reči i izraza

farandola

farandola - značenje

  • brzi provansalski ples u 6/8 takta, sastavljen od pet figura.