Rečnik srpskih reči i izraza

farinometar

farinometar - značenje

  • sprava za ispitivanje kvaliteta brašna.