Rečnik srpskih reči i izraza

farmakometar

farmakometar - značenje

  • Sprava za merenje lekova.