Rečnik srpskih reči i izraza

fas

fas - značenje

  • [l. fas] 1. pravo osnovano na moralnom zakonu, božansko pravo, ono što je dopušteno (za razliku od jus, čovečjeg prava); fas et nefas (l. fas et nefas) pravo i nepravo, dopušteno i nedopušteno; per fas et nefas (l. per fas et nefas) svima sredstvima.
  • [fr. face, l. facies lice] 2. lice, izgled, prednja strana; an fas (fr. en face) slica, spreda, s prednje strane.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja