Rečnik srpskih reči i izraza

fasces

fasces - značenje

  • pl. snopić pruća iz koga je provirivala sekira (koji su, kao znak krivičnog pravosuđa, liktori nosili pred konzulima kod Rimljana).