Rečnik srpskih reči i izraza

fašina

fašina - značenje

  • Santrač, snop pruća za ispunjavanje šančeva (kod radova u vodi i opsada da bi se šanac pred utvrđenjem ispunio i tako napravio most za osađivače pri vršenju napada).