Rečnik srpskih reči i izraza

fašizam

fašizam - značenje

  • Sistem državnog kapitalizma i nacionalistička, imperijalistička, antidemokratska, aristokratska i apsolutistička ideologija i politika koju je sprovodio u Italiji Benito Musolini, sa ciljem da održi kapitalizam u Italiji i proširi italijansku imperiju. Toj svrsi stavljene su u službu sve pojedinačne oblasti javnog života. Jedinka je samo državni građanin, deo nacije ovaploćene u državi; ona mora svoje mišljenje, osećanje, htenje i delanje prvenstvenod da posveti celini i da joj služi telom i dušom, imanjem i krvlju; individualna slobada ima da se utopi u svemoći države i njegno vođe: ne sloboda, nego red, hijerarhija i disciplina; fašistička država hoće da bude gospodar nad svima radi dobra sviju; simbol fašizma je svežanj pruća sa sekirom (vlast nad životom i smrti); up. nacionalsocijalizam.
  • Dobio je naziv po snopu pruća, simbol čvrstine zajedništva.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja