Rečnik srpskih reči i izraza

fata morgan

fata morgan - značenje

  • "vila Morgana", optika pojava u atmosferi, lik predela i predmeta u vazduhu usled preloma i potpunog odbijanje (totalne refleksije) svetlosti, "tera baba kozliće", vazdušna pojava koja se često vidi u tropskim krajevima, naročito na obalama Sicilije i Kalabrije, kada je vedro a vreme toplo i mirno (naziv po tome što narodno verovanje ovakve pojave pripisuje čarobnoj moći vile Morgane); Arabljani je zovu: sarab, serab ili sirab; figurativno opsena varka.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja