Rečnik srpskih reči i izraza

fata morgana

fata morgana - značenje

  • Optička pojava u atmosferi, lik predela i predmeta u vazduhu usled preloma i potpunog odbijanje svetlosti. Kod nas se može primetiti kad je vedro i jako sunce na asfaltu se u daljini vidi kao da ima vode. Vazdušna pojava koja se često vidi u tropskim krajevima, naročito na obalama Sicilije i Kalabrije, kada je vedro a vreme toplo i mirno (naziv po tome što narodno verovanje ovakve pojave pripisuje čarobnoj moći vile Morgane); Arabljani je zovu: sarab, serab ili sirab; figurativno opsena varka.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja