Rečnik srpskih reči i izraza

fatiha

fatiha - značenje

  • "početak", prva sura u "Koranu", koja ima svega sedam stihova, glavna molitva muhamedanaca, muslimanski "očenaš".

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja