Rečnik srpskih reči i izraza

fauna

fauna - značenje

  • životinjski svet jedne zemlje ili nekog kontinenta, mora ili dela mora; opis ili spisak takvih životinja (knjiga); up. flora .