Rečnik srpskih reči i izraza

faunist

faunist - značenje

  • poznavalac životinja; up. fauna .