Rečnik srpskih reči i izraza

fautor

fautor - značenje

  • zaštitnik, pokrovitelj, pomagač; fautor delikti (l. fautor delicti) prav. podbadač na zločin, pomagač zločina.