Rečnik srpskih reči i izraza

favorizovati

favorizovati - značenje

  • biti naklonjen, povlađivati kome, ići kome na ruku, potpomagati koga.