Rečnik srpskih reči i izraza

feb

feb - značenje

  • [gr.] mitološki: "sjajni", "Čisti", jedan od nadimaka Apolona, antički bog Sunca.