Rečnik srpskih reči i izraza

federalni

federalni - značenje

  • koji se tiče saveza, savezni.