Rečnik srpskih reči i izraza

feniks

feniks - značenje

  • 1. mitološki: sunčana ptica, mitska ptica starih Egipćana, koja živi 500 godina a zatim, na lomači koju sama priredi, sama sebe spali i iz svog pepela ponovo oživi podmlađena (simbol nečega veoma retkog, odličnog, neprolaznog i besmrtnog); 2. vrsta japanskih petlova koji se odlikuju neobično dugim repom, katkad do 3 m, perje im je raznobojno a naravi su mirne (drže se samo radi ukrasa); 3. vrsta mehaničkog muzičkog instrumenta, sličnog aristonu; 4. čest naziv raznih osiguravajućih društava; 5. feniks-period u hronologiji vreme od 500 godina, petstoleće.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja