Rečnik srpskih reči i izraza

fenologija

fenologija - značenje

  • biološki: nauka o pojavljivanju, grana prirodnih nauka koja se bavi povremenim (periodičnim) pojavama u biljnom i životinjskom svetu, kao i njihovim uzrocima (cvetanje i datumi u razvitku biljki u toku godine, datumi seobe ptica, zimskog sna, doba parenja itd.).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja