Rečnik srpskih reči i izraza

ferula

ferula - značenje

  • 1. botanički: žukva, žukovina; 2. medicinski: uloga, udlaga, daščica; 3. kod katolika: biskupski štap.