Rečnik srpskih reči i izraza

festival

festival - značenje

  • 1. velika svečanost sa muzikom; 2. povremena kulturna svečanost (pozorišna, muzika, kinematografska i sl.)