Rečnik srpskih reči i izraza

fetiš

fetiš - značenje

  • materijalan predmet za koji se veruje da u njemu prebiva duh, svaka mrtva stvar kojoj se pripisuje neka čarobna snag, napr. kamen, izrezana figura i dr.; nešto čemu je čovek preterano odan, što obožava.