Rečnik srpskih reči i izraza

FIDE

FIDE - značenje

  • Svetska šahovska federacija (Federesion Internationale des Echeecs), osnovana je na kongresu u Parizu 2jula 19godine u svrhu ujedinjenja svih šahovskih nacija sveta u jedno organizovano telo.