Rečnik srpskih reči i izraza

fideizam

fideizam - značenje

  • fil. pravac "čiste vere" koji je odbacivao svaku vezu religije, odnosno teologije,s a filozofijom, i koji nije hteo da zna za filozofiju zasnovanu na samom razumu; opšti naziv kod V. I.Lenjina za sve one elemente u filozofskim učenjima koji otvoreno ili prikriveno ili po logičkoj doslednosti vode k religioznom shvatanju sveta.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja