Rečnik srpskih reči i izraza

fijaker

fijaker - značenje

  • kočije, naročito kočije u službi uličnog saobraćaja po gradovima (nazvane po svecu Fiacre, čija je slika, oko 1650, bila na kući u Parizu gde su se kočije mogle uzeti u najam); fijaker-prašak farmaceutski: narodski naziv poznatog sredstva za čišćenje pulvis liquiritiae compositus.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja