Rečnik srpskih reči i izraza

fikcija

fikcija - značenje

  • 1. izmišljotina, zamišljena stvar; 2. u naučnom mišljenju: pretpostavka čija se neverovatnost i nemogućnost uviđa, ali je ipak od velike važnosti kao pomoćni pojam čovečjeg razuma, napr. "prazan prostor", "svar po sebi" itd.; 3. fikcio juris (l. fictio juris) pravno: zamišljanje nečega, što se nije desilo kao da se desilo (radi donošenja rešenja o takvom slučaju).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja