Rečnik srpskih reči i izraza

fikcionalizam

fikcionalizam - značenje

  • fil. oblik pragmatizma koji smatra da je religija, odnosno pojam boga, samo jedna ?fikcija, ali celishodna i nužna, kao i mnogi drugi pojmovi i fikcije, napr. pojam duše, besmrtnosti duše, slobode, savršenstva i dr.; naziv Faingerove filozofije kao da" ("Als-Ob").

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja