Rečnik srpskih reči i izraza

fikologija

fikologija - značenje

  • botanički: nauka o algama, up. alge.