Rečnik srpskih reči i izraza

fikser

fikser - značenje

  • igrač na berzi koji špekuliše padanjem kurseva; onaj koji se bavi terminskim poslovima.