Rečnik srpskih reči i izraza

fiksirati

fiksirati - značenje

  • 1. utvrditi, učvrstiti, odrediti, označiti (napr. dan, rok, cenu i dr.); 2. netremice gledati, piljiti u što, ne skidati očiju sa koga, upiljivati se u koga; 3. u fotografiji: razvijeni negativ spustiti u vodeni rastvor natrijum-tiosulfata (Na2 S2 O3) da bi se zostali nerazloženi bromid srebra rastvorio i uklonio sa ploče, kako svetlost ne bi više na nju dejstvovala.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja