Rečnik srpskih reči i izraza

filadelfija

filadelfija - značenje

  • bratska ljubav, ljubav prema bližnjima; kod nas se vrlo čestoupotrebljava u značenju: prepreden čovek, prepredenjak, promućuran čovek.