Rečnik srpskih reči i izraza

filigran

filigran - značenje

  • 1. umetnički, obično uresni (ornamentalni) mrežast rad od zlatne ili srebrne žice, kujundžijski rad; 2 vodeni žig na hartiji, na novčanici; filigran-papir fina hartija sa utisnutim mrežastim šarama, mustrama.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja