Rečnik srpskih reči i izraza

filipika

filipika - značenje

  • 1. naziv za oštre govore atinskog besednika Demostena protiv maćedonskog kralja Filipa II (359-336 pre n.e.), kojima je uticao na Grke da mu se ne pokore; 2. naziv za Ciceronove govore protiv Antonija; 3. fig. žustar govornički napad.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja