Rečnik srpskih reči i izraza

filirati

filirati - značenje

  • 1. presti, raditi mrežastu tkaninu; u fabrikaciji svile: upredati; 2.muzički: jedan ton pevajući izdržati koliko dah podnosi; 3. u kartama: varati, podmetnuti kartu; gustirati polako otkrivajući svoje karte.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja