Rečnik srpskih reči i izraza

filistar

filistar - značenje

  • ćivta, čovek ograničpena duha (čiji duhovni život ne prelazi granice njegovih animalnih potreba i sitnih zarada); u studentskom jeziku: prezrivo ime za građane i sve koji nisu studenti (izraz postoa po Filistejcima, ratoborno nesemitskom narodu u jugozapadnoj Palestini, koji je dugo ratovao sa Izrailjcima).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja