Rečnik srpskih reči i izraza

filistarstvo

filistarstvo - značenje

  • ćivtinstvo, malograđanstvo; up. filistar.