Rečnik srpskih reči i izraza

film

film - značenje

  • [eng. film] tanka i nežna kožica, opna;u fotografiji: 1. tanka ploča od celuloida premazana svlojem želatina u kome je fino i ravnomerno rasturen prah bromida srebra; 2. dugačka trka od celuloida na koju se brzo snima, jedna za drugom, vrlo mnogo slika koje pretstavljaju scensku celinu (kinematografski komad).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja