Rečnik srpskih reči i izraza

fimoza

fimoza - značenje

  • medicinski: suženost kapice (muškog uda); fimozis feminarum (nl. phimosis feminarum) suženost materičnog kanala.