Rečnik srpskih reči i izraza

fingiran

fingiran - značenje

  • izmišljen, zamišljen, pretpsotavljen, prividan, tobožnji, fiktivan; fingiranamenica menica sa potpisima lica koja ne postoje.