Rečnik srpskih reči i izraza

firmver

firmver - značenje

  • Softver ugrađen u čip, nasuprot onome koji je upisan na disku i učitava se u memoriju.
  • Upravljački softver u ROM memoriji.