Rečnik srpskih reči i izraza

fiskalni

fiskalni - značenje

  • koji se tiče državne blagajne, koji pripada državnoj blagajni, koji ide u korist državne blagajne; fiskalna godina računska godina.