Rečnik srpskih reči i izraza

fito-

fito- - značenje

  • [gr.] predmetak u složenicama sa značenjem; biljka, biljni.