Rečnik srpskih reči i izraza

fito

fito - značenje

  • Predmetak u složenicama sa značenjem: biljka, biljni.