Rečnik srpskih reči i izraza

fizikoteologija

fizikoteologija - značenje

  • fil. prirodno učenje o bogu, pokušaj da se na osnovu celishodnosti u prirodi zaključi da postoji i prvi uzrok toga poretka, tj. bog; fizikoteološki dokaz o postojanju boga teološki:dokaz da postoji bog na osnovu postojanja celishodnosti u prirodi, koju je mogao da stvori samo apsolutno savršen um, tj. bog (up. teodiceja).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja