Rečnik srpskih reči i izraza

fizikus

fizikus - značenje

  • lekar koga postavljnja državna vlast za nadzornog lekara (u gradu, srezu ili okrugu).